Uitgeoefende activiteiten 2016

Het aanschrijven van fondsen is een doorlopende activiteit. Van veel fondsen komt een afschrijving, maar er zijn gelukkig ook toezeggingen.

Op 28 januari hebben wij een informatieve orgelavond gehouden. Er is uitleg gegeven, waarom de restauratie van groot belang is en wat we precies van plan zijn. Er is een filmpje vertoond over de opbouw en werking van een orgel. Na de pauze kon men een kijkje nemen in het inwendige van het orgel en werd uitgelegd wat de gebreken waren. Een zeer geslaagde avond!

Bespreken van de begroting met de kerkrentmeesters van de plaatselijke gemeente. Zij gaan akkoord met het dekken van een gedeelte van het tekort. Het resterende deel moet worden aangevuld door subsidies en acties. De kerkrentmeesters stellen zich echter wel garant.

Definitieve keus gemaakt voor Mense Ruiter Orgelmakers te Zuidwolde. Voor het schilderwerk is De Jongh Schildersbedrijf bv uit Waardenburg benaderd, specialist in restauraties. Onder zijn vlag zal ook de Friese schilder Lolle Schakel zich inzetten.

Gedurende kerkepad is een boekenstand georganiseerd; eveneens zijn huisgemaakte jam en kaarsen met de afbeelding van de kerktoren erop verkocht.

Actie ontwikkeld voor het adopteren van een orgelpijp uit het front. Er kan worden gekozen uit de categorieën groot, middel en klein met bijbehorend donatiebedrag. De donateurs ontvangen als dank een passende herinnering.

Ook dit jaar een kerstactie georganiseerd met verkoop van kerststukjes, kaarsen, boeken, jam en peertjes. Er kon worden ingeschreven voor de hierboven genoemde actie om een orgelpijp te adopteren. Hoewel kleiner van opzet, liep het toch redelijk door.

Regelmatig vergaderd. Van de vergaderingen wordt steeds een verslag gemaakt.

Comments are closed.