De restauratie

Bijna 40 jaar na de laatste grote onderhoudsbeurt is het orgel erg vervuild en blijken diverse aspecten van het orgel niet meer optimaal te zijn.

A. De bespeelbaarheid van het orgel laat veel te wensen over
De bediening van klavieren en registers is erg stug. Behalve de vervuiling spelen ook mechanische aspecten een rol. De toetsen liggen ongelijk; de werking hiervan dient geheel opnieuw afgeregeld te worden. In de registerstokken zit veel ruimte, waardoor de slepen scheef gaan staan, hetgeen een onevenredige toonvorming tot gevolg heeft. Oplossing is het aanbrengen van een kam over de registerstokken.

B. Het klankbeeld
Bij de laatste aanpassing van het interieur (verwijdering van meubilair) is de klank scherp geworden; dit kan weer worden hersteld door verlaging van de winddruk. Anderzijds spreken diverse pijpen moeilijk aan of is de toon zwak geworden. Er zit lekkage in de balgen en windkanalen. Tenslotte zitten de steminrichtingen van veel houten pijpen vast en moeten dus weer beweegbaar worden gemaakt.

C. Verbeteren monumentale uitstraling
Bij voornoemde interieuraanpassing is het orgel wit geschilderd. Voor herstel van de monumentale uitstraling moet het orgel de originele kleurstelling herkrijgen; daarom moet het orgel kaal geschuurd worden en daarna moeten diverse laklagen worden aangebracht: dat is arbeidsintensief en dus kostbaar!

Ook willen wij de klank van het orgel verbeteren door toevoeging van het register Clarinet 8 voet, hetgeen mechanisch reeds geheel bij de bouw in 1865 is voorbereid, en door toevoeging van een Tremulant op de plaats van het Ventiel. Het orgel is dan ‘eindelijk’ compleet.

D. Aanpassing i.h.k.v. de ARBO-wet
Om het orgel in de toekomst veilig te kunnen stemmen, dient een stemplank met bijbehorende trap te worden aangebracht.

Dit alles maakt een grondige restauratie noodzakelijk. De basiskwaliteit van het orgel is volgens de orgelbouwer prima en een restauratie meer dan waard. Als dan de werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan het orgel weer decennia lang naar behoren en genoegen functioneren.

home-1