Eerste fase restauratie afgerond.

Nadat de in de vorige paragraaf genoemde activiteiten waren afgerond en alle pijpen weer teruggezet, zijn medio augustus de intonateur Ingrid Noack en haar assistent Harm Woltjer begonnen met het weer op klank en stemming brengen van het orgel. Toen deze werkzaamheden bijna waren voltooid, werd de orgelcommissie bijeen geroepen voor een kleine demonstratie door Harm. Dat de intonateurs uitstekend vakwerk hebben geleverd, bleek wel uit de reacties: de één had kippenvel op de armen of trok wit weg, terwijl de ander een traantje weg moest pinken. De klank is werkelijk schitterend geworden!! Op woensdag 23 augustus waren de intonateurs klaar en de zondag daarop is het orgel sinds lang weer benut in de eredienst. In november hoopt Mense Ruiter de restauratie te vervolgen, waarbij de registers Klarinet en Tremulant worden geïnstalleerd.

Ingrid Noack toont een pijp.

Ingrid Noack toont een pijp.

Assistent Harm Woltjer.

Assistent Harm Woltjer.

Geprepareerde klaviatuur.

Geprepareerde klaviatuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers van Orgelmakerij Mense Ruiter voortvarend van start.

Medio april is gestart met het technische deel van de restauratie. Alle pijpen worden geïnspecteerd en schoon gemaakt. Pijpen die beschadigd zijn of met vastzittende onderdelen worden in de werkplaats in Ten Post behandeld. Het orgel zelf is ook schoongemaakt. Moeizaam bewegende onderdelen worden weer soepel gemaakt en windlekkages gedicht. Ook de klavieren zijn behandeld, zodat die lichter bespeelbaar zijn. Verder worden technische verbeteringen aangebracht, zoals een nieuwe stemplank en een kam over de registers om deze beter te laten functioneren. Dolf Tamminga verklaarde, dat de technische staat van de diverse orgelonderdelen nog buitengewoon gaaf is. Hij verwacht, dat het orgel eind juni weer bespeelbaar is.

Orgelmaker Dolf Tamminga geconcentreerd bezig.

Orgelmaker Dolf Tamminga geconcentreerd bezig.

Orgelpijpen netjes geordend.

Orgelpijpen netjes geordend.

Pijpen van één register liggen klaar voor inspectie.

Pijpen van één register liggen klaar voor inspectie.

De lege orgelkas.

De lege orgelkas.

 

 

 

 


Orgel heeft monumentale uitstraling gekregen!

Afgelopen dinsdag 28 maart is het schilderwerk aan het Hardorff-orgel opgeleverd. Het resultaat is werkelijk schitterend mooi geworden! De schilders Lolle Schakel en Gertie Vink hebben een sterk staaltje vakwerk achtergelaten. Hier zijn we als commissie buitengewoon content mee. De weg is nu vrij voor Orgelmakerij Mense Ruiter om volgende week te beginnen met het technische deel van de restauratie.

Leeg front met mahonie-imitatie

Leeg front met mahonie-imitatie

Festoen met vergulde sierbogen

Festoen met vergulde sierbogen

Kop van gemarmerde pilaar

Kop van gemarmerde pilaar

Voet van een pilaar

Voet van een pilaar

Sierstukken voor het front

Sierstukken voor het front

Lolle Schakel (L) en Gertie Vink

Lolle Schakel (L) en Gertie Vink

                         

                                                                                        

Schilders in actie                                                                                                                                                              Onder de vlag van De Jongh schildersbedrijf bv uit Waardenburg is de Friese schilder Lolle Schakel samen met enkele medewerkers op 17 januari begonnen met de renovatie van het front van het orgel. Ook de orgelkas en de achterwand van de kerk zullen worden aangepakt.

DSC_0674 (2)

Lolle Schakel aan het werk

ardHet binnenwerk is ingepakt tegen het stof

Een medewerker van Lolle Schakel op de steiger

 

 

Reeds bijgeschuurde festoen

 

 

 

 

 

 

 

Tegenvaller                                                                                                                                                                          Bij het verwijderen van de frontpijpen is ontdekt, dat het sierwerk beneden aan het front in vrij slechte staat verkeert. Om dit weer naar behoren te herstellen, brengt een extra kostenpost van € 5000 met zich mee.

Restauratie gestart                                                                                                                                                            Op 21 december j.l. is een begin gemaakt met de restauratie van ons Hardorff-orgel. Nadat in de dagen daarvoor de steiger was opgebouwd, hebben twee medewerkers van Orgelmakerij Mense Ruiter de frontpijpen verwijderd. Hierdoor kan begin januari worden begonnen met het schilderen van het front. Met het technische gedeelte van de restauratie zal in april worden gestart. Tot zolang kan het orgel nog wel worden gebruikt.

Front met steiger

Front met steiger

Sierwerk

Achterkant sierwerk

Medewerkers in actie

Medewerkers in actie

Pijpen netjes weggelegd

Pijpen netjes weggelegd

Binnen in het orgel

Binnen in het orgel

Kisten voor vervoer

Kisten voor vervoer