Het Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit nevenstaande personen die de Stichting Restauratie Hardorff-orgel 1865 Deinum een warm hart toe dragen en hun naam graag aan de stichting willen verbinden.

T. van Mourik
burgemeester van gemeente Menameradiel

Mr. Gjalt Sjoerd van der Hem
notaris te Jorwert

Ir. Henk Kroes
oud-voorzitter van de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden

Ds. Adri Terlouw
emeritus-predikant van de kerkelijke gemeente Terpoarte

Tetsje van der Kooi
sopraan

Jos van der Kooy
stadsorganist van Haarlem, cantor en organist van de Westerkerk te Amsterdam, organist van de Raad van State te Den Haag, docent aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, docent aan de Universiteit te Leiden

Louis van Dijk
Musicus Amsterdam

Het Comité van Aanbeveling heeft geen bestuursverantwoordelijkheid.