Het bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 3 leden en ten hoogste 6 leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Ina Kuipers-Kiel voorzitter
Bert van Oosterwijk secretaris
Rinze Leeverink penningmeester
Lucas Wiersema cantor-organist
Douwe Gerbens
Piet Kroese